Sök ett uppdrag


Här lägger vi upp alla uppdrag vi söker studenter till.


Vid ansökan skriver du uppdragets rubrik samt företag som ämne i ditt mail. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver om du har erfarenheterna/kompetenserna som efterfrågas samt berätta varför du sökt uppdraget. Kolla om det är någon mer uppgift du förväntas lämna in i samband med din ansökan under respektive uppdragsbeskrivning. 


Tjänsterna kan tillsättas innan ansökningsperiodens slut. 

Gamifierad utbildningsplattform

Snarast, senast 2020-12-04.


Drivhuset söker någon som kan skapa en utbildningsplattform

På G  - Spelstudenter som kan bygga simuleringsspel

Mer info kommer

Via den här länken kan du läsa om vilka spännande uppdrag våra studentkonsulter är ute på just nu


Ansök

snarast
senast

2020-12-04


Gamifierad utbildningsplattform


Drivhuset har, i projektet Green innovation, erbjudit en 7v lång intensivutbildning i affärsutveckling/företagsutveckling. Nu är det dags att göra utbildningen helt digital för att vara mer flexibel, nå ut till fler deltagare och ge möjlighet att gå den ”när och var man vill”.

Målet är att skapa en intressant utbildning (vi står för innehållet), att bygga in glädje och motivationshöjande detaljer för att uppmuntra deltagaren att slutföra alla moduler. Detta behöver vi hjälp med och tror att gamification är ett bra redskap för detta.


Det är viktigt att utbildningen är byggd på någon av de vanligare plattformarna för att erbjuda flexibilitet och möjlighet till förändring alltefter att tekniken utvecklas. Drivhuset måste kunna göra enklare förändringar och anpassa material själva.

Den valda utbildningsplattformen ska integreras i projektets nuvarande hemsida green-innovation.se som är en wordpress sida.


Uppdraget kan genomföras av en eller flera personer som kompletterar varandra kunskapsmässigt. Du kan alltså söka uppdraget även om du har kunskap inom ett visst område men inte ett annat.


Du/Ni bör gemensamt ha:

 • Kunskap om gamification, user experience och vad som ger den motivation och glädje som vi vill att deltagarna ska få.
 • Tidigare erfarenheter av liknande uppdrag.

Vi vill ha:

 • Flexibilitet i plattformen


Mer detaljerad information om vad vi söker finns. Hör av dig så berättar vi mer. 

För att söka uppdraget skicka in cv, personligt brev till lovisa.stenholm@studentkraft.se


Har du frågor kontakta Lovisa Stenholm

E-post: lovisa.stenholm@studentkraft.se
Mobil: 073 332 99 28


Vi önskar ert svar så snart som möjligt då vi tillsätter uppdraget när vi hittat rätt samarbetspartner.


Beskrivning av uppdragen

Studentkonsulter på uppdrag

Ludvig tar fram en Podcast tillsammans med Distancify


Distancify är ett företag som arbetar med att skapa unika E-handelslösningar för företag. Företaget har har ett ständigt behov av att rekrytera ny personal. Man söker efter den passionerade medarbetaren med det extra drivet och intresset snarare än den med lång erfarenhet. För att nå dessa ska Ludvig skapa en pod med innehåll kopplat till företagets spetskompetens inom kundrelationer och e-handel. 

Aktiviteter

 • Samla in befintlig content från företagets nuvarande marknadsföring 
 • Skapa förslag på innehåll i poddavsnitt 
 • Planera, genomför och producera podd. Innebär även klippning av ljud och bild.
 • Släppa materialet där poddar finns.

Eva intervjuar företag åt Skara Kommun


Skara kommun näringsliv består av nästan 2000 registrerade företag inom olika branscher såsom gröna näringar, transport och logistik, handel, kultur, nöjen och musik. De har anlitat Eva för att göra djupintervjuer med företag i Skara inom ramen för det företagsetablerande projektet "Drömgrannen".   


Aktiviteter

 • Ta fram intervjufrågor 
 • Genomföra och dokumentera intervjuer
 • Sammanställa rapport  

Timmie utbildar Autokaross i produktion av videoklipp


Autokaross i Floby AB är Sveriges ledande leverantör av påbyggnader till lätta transportbilar. De utvecklar, producerar och säljer standardiserade påbyggnader som flak, skåp, kåpa och servicebil till lätta transportbilar. Deras produktutveckling är inriktad på låg egenvikt och miljövänliga materialval för att möta framtidens krav på klimatsmarta produkter, anpassningsbara till kundens behov och ett tryggt ägande. 

 

De har anlitat Timmie i syfte att lära sig utveckla instruktionsfilmer för webben. 

Aktiviteter

 • Utveckla ett koncept för produktion av instruktionsfilm 
 • Ge förslag på hårdvara och tillbehör som behövs för att så enkelt som möjligt göra filmer
 • Ge förslag på mjukvara som behövs för att klippa filmer,  lägga till text & musik
 • Utbilda representanter från företaget i hur hela produktionsprocessen går till
 • Ge förslag på var filmerna kan publiceras, samt utbilda i hur de publiceras
 • Genomföra produktion av en film tillsammans med en av företagets representanter 

Marcus tar fram en skräddarsydd applikation åt AFSI


AFSI, avdelningen för forskning, samverkan och innovation, har som mål att nyttiggöra forskning som tas fram av studenter och forskare vid Högskolan i Skövde. De har anlitat Marcus i syfte att ta fram en användarvänlig och säker applikation med inbyggt analysverktyg för hantering av data åt medarbetarna på avdelningen. 


Aktiviteter

 • Bygga applikationen utifrån en kravspecifikation
 • Utbilda medarbetare och administratörer i databasen
 • Anpassa applikationen för PC och MAC

Alexander gör marknadsundersökningar åt AFSI 


Forskare har vid Högskolan i Skövde tagit fram ett cybersäkerhetsverktyg, i projektet ELVIRA. Alexander har anlitats för att genomföra intervjuer i syfte att undersöka intresset av att implementera ett sådant verktyg i energibranschen.

Aktiviteter

 • Ta fram frågor baserat på hypoteser i forkningsprojektet
 • Presentera verktyget för företag
 • Inhämta feedback och refektioner från företag
 • Sammanställa en rapport 

Studentkrafts möjliggörare!

Studentkraft ska vara bron mellan Skaraborgs studenter och näringslivet.

De som ser nyttan med ett studentktaftsbolag i Skaraborg är våra finansiärer: