Sök ett uppdrag


Här lägger vi upp alla uppdrag vi söker studenter till.


Vid ansökan skriver du uppdragets rubrik samt företag som ämne i ditt mail. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver om du har erfarenheterna/kompetenserna som efterfrågas samt berätta varför du sökt uppdraget. Kolla om det är någon mer uppgift du förväntas lämna in i samband med din ansökan under respektive uppdragsbeskrivning. 


Tjänsterna kan tillsättas innan ansökningsperiodens slut. 

Produktutveckling 

Snarast, senast 2021-02-28.


Crescocito söker ingenjärsstudenter som kan utveckla en elektsriskt styrd sprutpistol

Leanspel

Snarast, senast 2021-01-27.


Canea söker spelstudenter som kan digitalisera deras Lean-spel

Via den här länken kan du läsa om vilka spännande uppdrag våra studentkonsulter är ute på just nu

Beskrivning av uppdragen


Ansök

snarast
senast

2021-02-28


Utveckling av elektriskt styrd sprutpistol


Crescocito är en väletablerad leverantör med lång erfarenhet av industriell målningsteknik.

Företaget tillverkar utrustning för att hantera och applicera olika typer av färger och andra flytande material.


Appliceringar sker idag huvudsakligen med 2 olika principer; lågtryck samt hydraulisk sönderdelning/atomisering. Målet med projektet är att finna en teknisk lösning/design för att ersätta nuvarande öppning/stängnings funktionerna med en elektrisk spole som kan fungera för att öppna och stänga en sprutpistol.


Crescocito önskar få fram en design på den elektriska delen som enkelt kan integreras i en konstruktion som påminner om nuvarande sprutpistoler från Crescocito.


De skapar sina produkter i Solidworks och önskar förslagen i kompatibla format.

Produkten skall kunna tillverkas i ”vanliga” CNC maskiner på ett rationellt sätt.


Du hittar en mer detaljerad uppdragsbeskrivning samt detaljerade instruktioner HÄR


Uppdraget kan genomföras av en student alternativt två studenter tillsammans.


   Vill du veta mer eller söka uppdraget? Kontakta Lovisa på 073 332 99 28 eller lovisa.stenholm@studentkraft.se


   Ansök

   snarast
   senast

   2021-01-27


   Lean-spel


   CANEA är ett ledande företag inom management consulting och systemutveckling som hjälper olika företag med exempelvis arbetssätt, metodik & utbildning. De jobbar bland annat med Lean vars syfte är att effektivisera verksamheter, flöden och processer för att skapa mervärden för kunder och medarbetare. Det bidrar även till minskade kostnader och därmed ökade intäkter för verksamheterna. 


   De använder idag fysiska upplevelsebaserade Lean-spel i sina utbildningar. I ett Lean-spel simulerar man en flödesprocess i en arbetsmiljö med hjälp av exempelvis legobitar eller papper. Efter varje omgång får deltagarna reflektera över resultatet för att i nästa omgång optimera resultatet. Här är ett exempel på ett Lean-spel: https://www.youtube.com/watch?v=fINmjpPJ8y8

   Här är ett klipp som beskriver hur man kan optimera flödesprocesser: https://www.youtube.com/watch?v=jTWgZXkakNs


   Canea vill nu utveckla ett digitalt Lean-spel, kanske med webbgränssnitt, som kan spelas av deltagare i en online-utbildning. Det ska kunna spelas digitalt av allt ifrån 3-4 personer upp till 15-16. Storyn är inte spikad. Tillsammans definierar vi spelets innehåll under arbetets gång.

   Vi söker ett studentteam som kan förverkliga deras idé! Det finns möjlighet till fortsatt samarbete med Canea efter uppdraget.


   Kravspec:

   1. Utbildningen ska vara lättillgänglig för deltagarna 
   2. Deltagarna ska kunna tilldelas olika roller i spelet
   3. Spelet ska fungera i olika stora gruppkonstellationer 
   4. En flödesprocess ska simuleras där deltagarna interagerar
   5. Resultatet ska visualiseras efter var omgång utifrån nyckeltal


     Vill du veta mer eller söka uppdraget? Kontakta Lovisa på 073 332 99 28 eller lovisa.stenholm@studentkraft.se

     Studentkonsulter på uppdrag

     Karim & Elias bygger en gamifierad utbildningsplattform


     I projektet Green innovation bygger studentkonsulterna en digital plattform  baserad på projektets intensivutbildning i affärsutveckling som erbjuds inom gröna näringar. Målet är att skapa en intressant utbildning, att bygga in glädje och motivationshöjande detaljer för att uppmuntra deltagaren att slutföra alla moduler med hjälp av gamification. 


     Aktiviteter

     • Presentera ett komplett förslag
     • Bygga innehållet
     • Publicera på green-innovation.se

     Ludvig tar fram en Podcast tillsammans med Distancify


     Distancify är ett företag som arbetar med att skapa unika E-handelslösningar för företag. Företaget har har ett ständigt behov av att rekrytera ny personal. Man söker efter den passionerade medarbetaren med det extra drivet och intresset snarare än den med lång erfarenhet. För att nå dessa ska Ludvig skapa en pod med innehåll kopplat till företagets spetskompetens inom kundrelationer och e-handel. 

     Aktiviteter

     • Samla in befintlig content från företagets nuvarande marknadsföring 
     • Skapa förslag på innehåll i poddavsnitt 
     • Planera, genomför och producera podd. Innebär även klippning av ljud och bild.
     • Släppa materialet där poddar finns.

     Eva intervjuar företag åt Skara Kommun


     Skara kommun näringsliv består av nästan 2000 registrerade företag inom olika branscher såsom gröna näringar, transport och logistik, handel, kultur, nöjen och musik. De har anlitat Eva för att göra djupintervjuer med företag i Skara inom ramen för det företagsetablerande projektet "Drömgrannen".   


     Aktiviteter

     • Ta fram intervjufrågor 
     • Genomföra och dokumentera intervjuer
     • Sammanställa rapport  

     Timmie utbildar Autokaross i produktion av videoklipp


     Autokaross i Floby AB är Sveriges ledande leverantör av påbyggnader till lätta transportbilar. De utvecklar, producerar och säljer standardiserade påbyggnader som flak, skåp, kåpa och servicebil till lätta transportbilar. Deras produktutveckling är inriktad på låg egenvikt och miljövänliga materialval för att möta framtidens krav på klimatsmarta produkter, anpassningsbara till kundens behov och ett tryggt ägande. 

      

     De har anlitat Timmie i syfte att lära sig utveckla instruktionsfilmer för webben. 

     Aktiviteter

     • Utveckla ett koncept för produktion av instruktionsfilm 
     • Ge förslag på hårdvara och tillbehör som behövs för att så enkelt som möjligt göra filmer
     • Ge förslag på mjukvara som behövs för att klippa filmer,  lägga till text & musik
     • Utbilda representanter från företaget i hur hela produktionsprocessen går till
     • Ge förslag på var filmerna kan publiceras, samt utbilda i hur de publiceras
     • Genomföra produktion av en film tillsammans med en av företagets representanter 

     Marcus tar fram en skräddarsydd applikation åt AFSI


     AFSI, avdelningen för forskning, samverkan och innovation, har som mål att nyttiggöra forskning som tas fram av studenter och forskare vid Högskolan i Skövde. De har anlitat Marcus i syfte att ta fram en användarvänlig och säker applikation med inbyggt analysverktyg för hantering av data åt medarbetarna på avdelningen. 


     Aktiviteter

     • Bygga applikationen utifrån en kravspecifikation
     • Utbilda medarbetare och administratörer i databasen
     • Anpassa applikationen för PC och MAC

     Alexander gör marknadsundersökningar åt AFSI 


     Forskare har vid Högskolan i Skövde tagit fram ett cybersäkerhetsverktyg, i projektet ELVIRA. Alexander har anlitats för att genomföra intervjuer i syfte att undersöka intresset av att implementera ett sådant verktyg i energibranschen.

     Aktiviteter

     • Ta fram frågor baserat på hypoteser i forkningsprojektet
     • Presentera verktyget för företag
     • Inhämta feedback och refektioner från företag
     • Sammanställa en rapport 

     Elias & Karim hjälper kunder med hemsidor åt Concil


     Concil - Head of marketing är en komplett leverantör av reklam i Lidköping. Deras webbyrå hjälper företag med hemsidor både i wordpress och i ett eget .Net baserat CMS-system.


     Aktiviteter

     • Hjälpa trogna kunder med deras webbsidor  
     • Bygga nya kundspecifika webbsidor
     • Vidareutveckla system

     Studentkrafts möjliggörare!

     Studentkraft ska vara bron mellan Skaraborgs studenter och näringslivet.

     De som ser nyttan med ett studentktaftsbolag i Skaraborg är våra finansiärer: