Sök ett uppdrag


Här lägger vi upp alla uppdrag vi söker studenter till.


Vid ansökan skriver du uppdragets rubrik samt företag som ämne i ditt mail. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver om du har erfarenheterna/kompetenserna som efterfrågas samt berätta varför du sökt uppdraget. Kolla om det är någon mer uppgift du förväntas lämna in i samband med din ansökan under respektive uppdragsbeskrivning. 


Tjänsterna kan tillsättas innan ansökningsperiodens slut. 

Telefonintervjuer 

Snarast, senast 2021-04-15


Leader Östra Skaraborgs styrelse ska intervjuas 

Sätta upp en Quickbutik

Snarast, senast 2021-04-20


Qvänum Mat & Malt söker en student som kan sätta upp en webshop åt dem

Löpande uppdatera och rådgiva i digitala kanlaler

Snarast, senast 2021-04-20


Qvänum Mat & Malt söker en student som kan uppdatera deras digitala kanaler med färdigt material och rådgiva i marknadsföring

Journalföringssystem 

Senast 2021-05-20


Vill du hjälpa ett vårdprogram bygga 2 journalföringssystem för utbildningssyfte?

Leanspel

Snarast, senast 2021-05-20


Canea söker spelstudenter som kan digitalisera deras Lean-spel

Bygga hemsidor

Snarast, senast 2021-04-19


Vi söker studenter som kan bygga hemsidor i wordpress eller andra hemsidebyggarprogram

Customer Coordinator, E-commerce & Social Media Producer

Snarast, senast 2021-04-19


Instore Agency söker en student som kan sköta kundsupport, ansvara för webshopar och driva produktionen av sociala mediainlägg samt digitala annonser.

Beskrivning av uppdragen


Ansök

snarast,
senast

2021-04-19


Customer Coordinator, E-commerce & Social Media Producer


Instore Agency är ett företag i Lidköping som bland annat säljer galgar, presentförpackningar, flergångspåsar och skyltdockor. De har norden som sin marknad.


  Aktiviteter 

  • Koordinator, med support och ordermottagning, allt i nära samarbete med våra säljare i Norden och Baltikum.
  • Ansvara för våra webshopar och administrera artiklar och order.
  • Driva produktionen av våra sociala mediainlägg och digitala annonser.
  • Hjälpa företaget att lägga upp arbetssätt för ovan nämnda uppgifter.


  Vi tror att du är en nyfiken, engagerad och social person. Du har erfarenhet och kunskaper om likande arbete sen tidigare. Språkkunskaper i Engelska och Danska är fördel och givetvis en digital kunskap utöver det normala.


  Tidsåtgången beräknas till halvtid under 2-3 veckor, alternativt ett upplägg på ex 10-15h/vecka under en månad. Uppdraget kan genomföras helt på distans.


  Du som får extrajobbet under din studietid har möjlighet att få denna tjänst på heltid efter att dina studier är avslutade.


  Vill du veta mer kontakta Lovisa på 073 332 99 28 eller skicka din ansökan med CV, personligt brev och referenser till  lovisa.stenholm@studentkraft.se


  Ansök

  snarast,
  senast

  2021-04-19


  Bygga hemsidor


  Vi söker nu dig som vill ha betalda uppdrag i att sätta upp hemsidor till olika företag.

  Du behöver inte kunna programmera, utan kunskaper inom ex wordpress eller andra hemsideprogram räcker.  Vill du veta mer kontakta Lovisa på 073 332 99 28 eller skicka en spontanansökan med CV, personligt brev och referenser till  lovisa.stenholm@studentkraft.se och beskriv i din ansökan hur mycket tid du kan avstätta för uppdrage fram till sommaten. 


  Ansök

  snarast,
  senast

  2021-04-15


  Telefonintervjuer 


  Leader Östra Skaraborg jobbar för landsbygdsutveckling enligt leadermetoden. Hos dem kan organisationer, föreningar, företag och myndigheter söka finansiellt stöd för lokal utevckling. De har en styrelse som består av 25 personer och som ett led i Leaders Östras utvärdering av sin verksamhet ska de intervjuas. 


   Aktiviteter 

   • Genomföra upp till djupintervjuer via telefon.
   • Dokumentera intervjuernaSammanställa rapport


   Tidsåtgången beräknas till 60 timmar och deadline för rapporten är 10 maj. Därför kan fler studenter komma att anlitas för uppdraget.


   Leader Östra Skaraborg 

   • tar fram intervjufrågor
   • informerar styrelsen & mailar ut bokningslänkar  


   Studentkraft 

   • sätter upp bokningssystem mellan student och styrelsemedlemmar
   • tar utifrån intervjufrågorna fram en rapportmall 
   • stöttar studenter under uppdragstiden


   Vill du veta mer kontakta Lovisa på 073 332 99 28 eller skicka din ansökan med CV, personligt brev och referenser till  lovisa.stenholm@studentkraft.se och beskriv i din ansökan hur mycket tid du kan avstätta för uppdraget fram till 10 maj. 


   Ansök

   snarast,
   senast

   2021-04-20   Ansök

   snarast,
   senast

   2021-04-20


   Sätta upp en Quickbutik


   Qvänum Mat & Malt är ett bryggeri utanför Lidköping som framförallt är kända för sina lokala, naturliga ölsorter. De har tagit fram en receptbok och andra produkter som de vill skunna sälja i en egen webshop. 


   Qvänum Mat & Malt vill anlita en student som på 10 timmar sätter upp grunden till en webbutik via Quickbutik (
   quickbutik.com). Därefter tar deras anställda över och färdigställer arbetet. Studenten får en kravspecifikation att utgå ifrån samt tillgång till färgkoder, produktbilder, texter, priser, logotyper mm. Arbetet kan genomföras helt på distans. 


   Har du lätt för att lära dig digitala verktyg? Sök uppdraget genom att skicka in ditt CV och personliga brev till lovisa.stenholm@studentkraft.se

   Dela länk till ev. Quickbutik du satt upp. Har du frågor ring 073 332 99 28

   Löpande uppdatera och rådgiva i digitala kanlaler


   Qvänum Mat & Malt vill också löpande, ca 4h/månaden) ta hjälp med att:


   - uppdatera hemsidan (qmm.se) med material de tar fram (wordpress)
   - uppdatera webshoppen vid behov med material de tar fram (Quickbutik)

   - uppdatera sociala medier med material de tar fram 

   - samt rådgivning för ett mer långsiktigt arbete i deras marknadsföring i sociala medier (FB & Instagram). 


   Kunskap om långsiktig marknadsföring i sociala medier efterfrågas och kunskap om alkohol kopplat till marknadsföring är meriterande. Arbetet kan genomföras helt på distans. 


   Sök uppdraget genom att skicka in ditt CV och personliga brev till lovisa.stenholm@studentkraft.se

   Har du frågor ring 073 332 99 28.
   Helst ser de en och samma sökande till båda uppdragen


   Ansök

   senast

   2021-05-20


   Vi söker ett team som vill bygga 2 journalföringssystem 


   Skövde kommun vill utveckla ett system där elever på vård- och omsorgsprogrammet kan träna sig i journalföring. De ska kunna lägga in data samt kunna söka efter data utifrån färdiga case. 

   Det ena systemet ska vara anpassat efter socialttjänstens arbete (SoL), det andra efter hälso- och sjukvårdens arbete (HSL). Systemet ska inte vara dyrt för dem att äga långsiktigt och det ska vara användarvänligt för eleverna. 


   Uppdraget startar tidigast i maj. Har du frågor ring Lovisa på 073 332 99 28. Sök uppdraget genom att skicka in ditt CV och personliga brev till lovisa.stenholm@studentkraft.se    Ansök

   snarast

   Lean-spel


   CANEA är ett ledande företag inom management consulting och systemutveckling som hjälper olika företag med exempelvis arbetssätt, metodik & utbildning. De jobbar bland annat med Lean vars syfte är att effektivisera verksamheter, flöden och processer för att skapa mervärden för kunder och medarbetare. Det bidrar även till minskade kostnader och därmed ökade intäkter för verksamheterna. 


   De använder idag fysiska upplevelsebaserade Lean-spel i sina utbildningar. I ett Lean-spel simulerar man en flödesprocess i en arbetsmiljö med hjälp av exempelvis legobitar eller papper. Efter varje omgång får deltagarna reflektera över resultatet för att i nästa omgång optimera resultatet. Här är ett exempel på ett Lean-spel: https://www.youtube.com/watch?v=fINmjpPJ8y8

   Här är ett klipp som beskriver hur man kan optimera flödesprocesser: https://www.youtube.com/watch?v=jTWgZXkakNs


   Canea vill nu utveckla ett digitalt Lean-spel, kanske med webbgränssnitt, som kan spelas av deltagare i en online-utbildning. Det ska kunna spelas digitalt av allt ifrån 3-4 personer upp till 15-16. Storyn är inte spikad. Tillsammans definierar vi spelets innehåll under arbetets gång.

   Vi söker ett studentteam som kan förverkliga deras idé! Det finns möjlighet till fortsatt samarbete med Canea efter uppdraget.


   Kravspec:

   1. Utbildningen ska vara lättillgänglig för deltagarna 
   2. Deltagarna ska kunna tilldelas olika roller i spelet
   3. Spelet ska fungera i olika stora gruppkonstellationer 
   4. En flödesprocess ska simuleras där deltagarna interagerar
   5. Resultatet ska visualiseras efter var omgång utifrån nyckeltal


     Vill du veta mer eller söka uppdraget? Kontakta Lovisa på 073 332 99 28 eller lovisa.stenholm@studentkraft.se

     Studentkrafts möjliggörare!

     Studentkraft ska vara bron mellan Skaraborgs studenter och näringslivet.

     De som ser nyttan med ett studentktaftsbolag i Skaraborg är våra finansiärer: