Bli supporterföretag

Få kontakt med Skaraborgs mest drivna studenter


och stötta utvecklingen av en långsiktigt hållbar studentkonsultverksamhet i Skaraborg 

Har du inget uppdrag just nu, men vill gärna vara med och stötta projektets syfte, kan du bli årlig supporterföretagare!


Studentkraft är ett projekt som initierats av Högskolan i Skövde och genomförs av Drivhuset Skaraborg.


Projektets primära syfte är att bidra till samhällsnytta genom att medverka till regionens kompetensförsörjning, ökad utbildningsnivå, tillväxt och innovation. För att uppnå syftet är vårt mål att skapa en långsiktigt hållbar studentkonsultverksamhet.


Via Studentkraft kan näringslivet anlita studenter till tidsbegränsade, skarpa och prisvärda uppdrag som bygger på studenternas utbildningsområden och kompetenser. Drivhuset Skaraborg tar hela arbetsgivaransvaret under uppdragstiden, står för avtalen och tryggar därmed såväl näringsverksamhet som student.


Genom att tidigt visa upp Skaraborgs arbetsmarknad och ge studenterna en fot in i densamma, är förhoppningen att studenterna ska utveckla en lokal anknytning som får fler av dem att långsiktigt välja att bosätta sig och verka i regionen efter studietiden.

Vad får vi som supporterföretag? 

Som supporterföretag är du med och bidrar till att skapa en långsiktighet i verksamheten Studentkraft, och därmed är du även med och bidrar till projektets syfte.


Som supporterföretag betalar du en årlig avgift. Du bestämmer själv om du vill betala:

5.000 kr

10.000 kr

20 000 kr
eller 50.000 kr
ex moms


beroende på din kapacitet eller hur mycket du vill stötta projektet.

Förutom att du bidrar till lokal samhällsnytta får du följande fördelar:

01

TRÄFFA STUDENTER


Du bjuds in till träffar med Skaraborgs mest drivna studenter

02

ANNONSERA


Vill du rekrytera personal för en längre anställning? Du erbjuds 1 gratis annonsering i våra
kanaler per år

03

MARKNADSFÖRING


Vi gör utskick i våra kanaler till studenter och andra företagare där ditt företags logotyp finns representerad

04

PÅ VÅR HEMSIDA


Ditt företag med presentation och logotyp finns på studentkraft.se

Vi jobbar med studenter med kompetenser inom exempelvis

Marknadsföring

Grafisk design

Sociala medier 

E-handel

Webbutveckling

User experience

Cybersäkerhet

Systemutveckling


Ekonomi

Ledarskap

Verksamhetsutveckling

Coachning

Besöksnäring & turism

Hållbarhet

Handel 

Administration

Projektledning

Inredning

Trädgård

Hantverk

Måleri

Konst

Foto

Film

Animering

Produktutveckling

Studentkrafts möjliggörare!

Studentkraft ska vara bron mellan Skaraborgs studenter och näringslivet.

De som ser nyttan med ett studentktaftsbolag i Skaraborg är våra finansiärer: