Vi rekryterar studenter med eller utan företag

Bli studentkonsult i Studentkraft

Som studentkonsult i Studentkraft kan du ta konsultuppdrag utan att starta eget företag


Att ta konsultuppdrag under din studietid innebär att du redan under din studietid kan


 • testa och utveckla dina kunskaper och färdigheter inom ditt studieområde 
 • tillägna dig arbetslivserfarenhet och referenser till ditt CV
 • bli del av en gemenskap där studenter stöttar varandra
 • bygga upp ett lokalt nätverk i näringslivet lokalt
 • utveckla dina entreprenöriella förmågor 
 • tjäna pengar vid sidan av dina studier
 • bygga ditt personliga varumärke


Vi jobbar aktivt med att få in uppdrag från företag och kommuner i Skaraborg till våra studentkonsulter. Som studentkonsult i Studentkraft kan du även pitcha dig själv och Studentkraft och hitta dina egna uppdrag. Uppdragen ska vara tillfälliga, väl avgränsade och ska kunna genomföras på deltid. Utgångspunkten är att din studiegång inte ska påverkas. 


Studentkraft blir din arbetsgivare och är länken mellan dig och företaget. Som studentkonsult i Studentkraft får du en handledare som hjälper till att utforma uppdragen och som stöttar dig under uppdragen. Vi ser till att uppdraget och förväntningarna är tydliga och gemensamt lägger vi fram en tids- och aktivitetsplan. 


Du ingår även i ett drivet team där alla studentkonsulter lär känna varandra och kan ta hjälp av varandra. I vårt team finns studenter från Högskolan i Skövde och andra lärosäten i Skaraborg på yrkeshögskolenivå, från lärlingsutbildningar och vuxenutbildning. 


Som studentkonsult tjänar du 140:-/h brutto.

Bli studententreprenör i Studentkraft

Vi förmedlar uppdrag till drivna studententreprenörer med nystartade företag


Att bli studententreprenör i Studentkraft innebär att du kan 


 • få hjälp med förmedling av dina första uppdrag
 • få handledning och stöttning i uppstart av ditt företag
 • bli del av en gemenskap där studenter stöttar varandra
 • bygga upp ett lokalt nätverk i näringslivet lokalt
 • utveckla dina entreprenöriella förmågor
 • bygga ditt företags varumärke


Du som redan har startat företag eller är i uppstart kan få hjälp med att hitta dina första uppdrag via Studentkraft. Alla uppdrag som vi förmedlar till dig som studententreprenörer ger dig en förbestämd timpeng. Du bokför din tid och fakturerar Studentkraft för din insats.


Vi samarbetar med Drivhuset Skaraborg. Du får en mentor vid Drivhuset Skaraborg som stöttar dig i ditt företagande och som exempelvis kan hjälpa dig med fakturering i ditt företag. Du bjuds in i Studentkrafts drivna team där alla studentkonsulter, med eller utan företag, kan lära känna och ta hjälp av varandra. Du bjuds även in till nätverksträffar i Skaraborgs näringsliv som passar din profil. 

Sandra

Att förvandla en helt vanlig kontorslokal till en kreativ plats för innovativa idéer är möjligt. Jag, med min grupp, har på uppdrag av Högskolan i Skövde arbetat fram ett Challenge Lab där våra idéer om en skrivbar vit välvd vägg, mobila skrivbara väggar och ”bikupor” är i fokus.


Utifrån min bakgrund inom Human Resources (HR) och mina arbetsmiljökunskaper ser jag fram emot att fortsatt få bidra till företags och organisationers framgång som inredningskonsult.

Sandra Nihlmark


Blivande inredningskonsult & trädgårdsarkitekt

VAD VÅRA STUDENTKONSULTER & STUDENTENTREPRENÖRER SÄGER

JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD & LIKABEHANDLING

Jämställdhet är ett av de globala målen som vi som medlemsland i FN har förbundit oss till. Kartläggningar av jämställdhet inom arbetsliv i Sverige har visat att näringslivet är ojämställt. I Västra Götaland gjordes en kartläggning som bekräftade detta även regionalt:


 https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d56923fd5/1574080150312/2019-04.pdf


Forskning visar på en mängd positiva effekter inom näringsliv och välfärd när näringslivet aktivt jobbar med och blir mer jämställda och alla aktörer i näringslivet kan främja tillväxt genom ett aktivt jämställdhetsarbete. 


Därför har vi valt att aktivt jobba med jämställdhet i Studentkraft och upprättat en jämställdhetsplan. 


Vi har valt att jobba med jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv och menar att kvinnor, män och personer som bryter normen genom att varken definiera som kvinna eller man ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Vi har en likabehandlingsplan som ska värna om våra olikheter, alla människors lika värde och rätt till likabehandling. 


Vår likabehandlingsplan grundar sig i normmedvetenhet och diskrimineringsgrunderna: 


 • Kön/könsöverskridande identitet
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion och annan trosuppfattning 

 • Funktionsnedsättning eller variation
 • Sexuell läggning
 • Ålder


Vi ser att en sammansättning av personer med varierande erfarenheter kan öka både effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. 


Studentkrafts möjliggörare!

Studentkraft ska vara bron mellan Skaraborgs studenter och näringslivet.

De som ser nyttan med ett studentktaftsbolag i Skaraborg är våra finansiärer: