Vi rekryterar Skaraborgs mest drivna studenter 

Bli studentkonsult i Studentkraft

Som studentkonsult i Studentkraft kan du ta konsultuppdrag utan att starta eget företag


Att ta konsultuppdrag under din studietid innebär att du kan


 • testa och utveckla dina kunskaper och färdigheter inom ditt studieområde 
 • tillägna dig arbetslivserfarenhet och referenser till ditt CV eller portfolio 
 • bli del av en gemenskap där studenter stöttar varandra
 • bygga upp ett lokalt nätverk i näringslivet
 • utveckla dina entreprenöriella förmågor 
 • tjäna pengar vid sidan av dina studier
 • bygga ditt personliga varumärke


Vi jobbar aktivt med att få in uppdrag från företag och kommuner i Skaraborg till våra studentkonsulter. Som studentkonsult i Studentkraft kan du även pitcha dig själv och Studentkraft och hitta dina egna uppdrag. Uppdragen ska vara tillfälliga, väl avgränsade och ska kunna genomföras på deltid. Utgångspunkten är att din studiegång inte ska påverkas. 


Studentkraft blir din arbetsgivare och är länken mellan dig och företaget. Som studentkonsult i Studentkraft får du en handledare som hjälper till att utforma uppdragen och som stöttar dig under uppdragen. Vi ser till att uppdraget och förväntningarna är tydliga och gemensamt lägger vi fram en tids- och aktivitetsplan. 


Du ingår även i ett drivet team där alla studentkonsulter lär känna varandra och kan ta hjälp av varandra. I vårt team finns studenter från Högskolan i Skövde och andra lärosäten i Skaraborg på yrkeshögskolenivå, från lärlingsutbildningar och vuxenutbildning. 


Som studentkonsult tjänar du 140:-/h brutto.Har du företag eller är på väg att starta? 

Kanske väcks ett intresse för att konsulta i egen firma i samband med att man tar uppdrag som studentkonsult i Studentkraft. Då kan vi slussa dig vidare till kostnadsfri rådgivning och stöttning i ditt företagande på Drivhuset Skaraborg


Studenter som har eget företag vill såklart ha omsättning i företaget. Företagen som anlitar oss ser dock gärna att studentkonsulterna vi förmedlar är anställda av oss samt att vi står för avtalen.


Studentkonsulter med eget företag får självklart dra nytta av sina insatser under uppdragen i CV:n och portfolios i syfte att promota sig själva i sitt egna bolag. Kanske blir en uppdragsgivare din nästa kund i ditt egna företag? 

Sandra Nihlmark

Blivande inredningskonsult

& trädgårdsarkitekt

Att förvandla en helt vanlig kontorslokal till en kreativ plats för innovativa idéer är möjligt. Jag, med min grupp, har på uppdrag av Högskolan i Skövde arbetat fram ett Challenge Lab där våra idéer om en skrivbar vit välvd vägg, mobila skrivbara väggar och ”bikupor” är i fokus.


Utifrån min bakgrund inom Human Resources (HR) och mina arbetsmiljökunskaper ser jag fram emot att fortsatt få bidra till företags och organisationers framgång som inredningskonsult.

VAD VÅRA STUDENTKONSULTER SÄGER

JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD & LIKABEHANDLING

Jämställdhet är ett av de globala målen som vi som medlemsland i FN har förbundit oss till. Kartläggningar av jämställdhet inom arbetsliv i Sverige har visat att näringslivet är ojämställt. I Västra Götaland gjordes en kartläggning som bekräftade detta även regionalt:


https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d56923fd5/1574080150312/2019-04.pdf


Forskning visar på en mängd positiva effekter inom näringsliv och välfärd när näringslivet aktivt jobbar med och blir mer jämställda och alla aktörer i näringslivet kan främja tillväxt genom ett aktivt jämställdhetsarbete. 


Därför har vi valt att aktivt jobba med jämställdhet i Studentkraft och upprättat en jämställdhetsplan. 


Vi har valt att jobba med jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv och menar att kvinnor, män och personer som bryter normen genom att varken definiera som kvinna eller man ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Vi har en likabehandlingsplan som ska värna om våra olikheter, alla människors lika värde och rätt till likabehandling. 


Vår likabehandlingsplan grundar sig i normmedvetenhet och diskrimineringsgrunderna: 


 • Kön/könsöverskridande identitet
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion och annan trosuppfattning 

 • Funktionsnedsättning eller variation
 • Sexuell läggning
 • Ålder


Vi ser att en sammansättning av personer med varierande erfarenheter kan öka både effektiviteten och kvaliteten i verksamheten.