Om Studentkraft

Skaraborgs studentkonsultbolagLänga har flera aktörer efterfrågat ett studentkonsultbolag som stärker samverkan mellan studenter och näringslivet i Skaraborg och bidrar till Skaraborgs kompetensförsörjning. I april 2020 startade Studentkraft upp i form av ett projekt finansierat av Västra Götalandsregionen via Skaraborgs kommunalförbund, Swedbank via stiftelsen Sparbanken Skaraborg, Sparbanken ALFA och Grevillis fond. Under 1 år bygger vi upp ett långsiktigt hållbart studentkonsultbolag. Vi som fått äran att genomför projektet är anställda på Drivhuset Skaraborg


Anna Nilson
Lovisa Stenholm
Jonas HedinStudentkrafts möjliggörare!

Studentkraft ska vara bron mellan Skaraborgs studenter och näringslivet.

De som ser nyttan med ett studentktaftsbolag i Skaraborg är våra finansiärer: